Swish-meddelande

Jag påminner om att det är viktigt att vi när vi Swishar på föreningens Swish anger ett meddelande om vad betalningen gäller, exempelvis KM startavgift, ammunition, medlemsavgift etc.
Detta i syfte att underlätta för vår kassör.

Johan Sundkler
Ordf.