Uppdatera medlemsregistret med e-postadresser

Inför nästa år kommer viss förändring av medlemshanteringen ske. Föreningen kommer sluta skicka ut inbetalningskort för medlemsavgiften per post. Istället kommer utskick av medlemsavgiftsfaktura ske via e-brev. För att du som medlem ska få en faktura är det viktigt att medlemsregistret är uppdaterat med din e-postadress. Vi ber nu därför samtliga medlemmar skicka ett enkelt e-brev med namn och aktuell e-postadress för uppdatering/avstämning mot medlemsregistret. Skicka hit

För den som inte har e-post eller ej vill uppge kommer en notis med allmän uppmaning om att betala medlemsavgift att publiceras på hemsidan. Sista dag för betalning är enligt årsmötesbeslut 28 februari.

I samband med det här upphör också föreningens utgivande av medlemskort.