Tränings och tävlingsprogram 2023

Nytt Tränings och tävlingsprogram för 2023 återfinns under Administration.
Programmet är att betrakta som ett utkast till dess årsmötet fattat beslut.