Säkerheten

I och med att vi drar igång krutsäsongen vill jag passa på att skriva några ord om säkerheten. Jag bjuder inte på några nyheter men ändock sanningar som tål att upprepas.
Skyltar har tillverkats med fyra grundläggande säkerhetsregler som nu sitter i skjuthall och skjutbod för att påminna oss om skyttets mest elementära säkerhetsprinciper.
Dessa är tänkta att kunna användas vid föreningens samtliga gemensamma skjutningar för att på ett enkelt sätt lyfta säkerhetsaspekten.

Utöver det vill jag belysa ytterligare några punkter.

  • Var och en ansvarar för att den är förtrogen med sitt vapen och utrustning, att den har koll på hur vapnet fungerar, att vapnet är funktionsdugligt och säkert och att den kan hantera vapnet på ett säkert sätt.
  • Vi axlar skjutledaransvaret fullt ut. Gäller såväl vid enskild träning, banskytteträning som vid patrullvis fältskjutning. Särskilt viktigt är att kontrollera riskområdet samt skyttarnas vapenhantering.
    Mer information om skjutledarens ansvar finns under https://www.lidkopingspistolskytteforening.se/att-vara-skjutledare-skjuta-pa-egen-hand/

Säkerheten är fundamental för vår sport och för vilken alla har ett ansvar. Den får aldrig tas för given och behöver ständigt adresseras.
Det är viktigt att vi har en föreningskultur där vi hjälper varandra och påpekar när säkerheten brister. Både på individnivå men också på föreningsnivå. Säkerhetsbrister och tillbud ska alltid anmälas till Säkerhetsansvarig.

Skyttehälsningar
Johan Sundkler
Säkerhetsansvarig LPF