Rapportering av standardmedaljer

Nu är det dags att rapportera antalet standardmedaljer för 2023. Du som skytt behöver lämna underlag till märkessekreteraren för registrering hos Pistolskytteförbundet.


För Standardmedaljer behövs följande information:
– Tävlingens namn
– Gren (Milsnabb/Fält/Prec osv)
– Vilka valörer som togs (antal brons resp. silver)
– Geografisk plats
– Datum

E-posta underlag till E-post

Vänligen
Johan Sundkler
Märkessekreterare