Rapportering av standardmedaljer

Nu är det dags att rapportera antalet standardmedaljer för 2022. Du som skytt behöver lämna underlag till märkessekreteraren för registrering hos Pistolskytteförbundet.
Notera att Coronaundantagen är helt borta så för att kvarstå i klass 3 gäller ordinarie krav.

För Standardmedaljer behövs följande information:
– Tävlingens namn
– Gren (Milsnabb/Fält/Prec osv)
– Vilka valörer som togs (antal brons resp. silver)
– Geografisk plats
– Datum

E-posta underlag till E-post

Vänligen
Johan Sundkler
Märkessekreterare