Påminnelse medlemsavgift

Lägger här en påminnelse till er som ännu inte betalat medlemsavgift för 2024 och vill kvarstå som medlem att göra så innan den sista februari.
Skytt som önskar lämna föreningen får gärna meddela sitt utträde.
/Sundkler