Ordföranden har ordet

Under sensommaren har LPF hållit städdag, arrangerat Lidköpings Precision samt varit delarrangör i Skaraborgsfälten.

Alla tre insatser har fordrat arbete av föreningens medlemmar och det är mycket glädjande att se de ideella krafter föreningen mobiliserar när vi har något att utföra!

Å styrelsens vägnar vill jag till alla som ställt upp rikta ett tack och bra jobbat!

Sportsligt vill jag passa på att uppmärksamma att LPF vid Skaraborgsfälten tog fyra segrar! Kristina Andersson var bästa kvinna i Dam3 med bara en bort.
Jan Vidarsson tog dubbla segrar med förstaplats i både R1 och A1.
Tävlingens gigant var Anton Fräs som med glänsande skytte blev ensam om att fylla i den prestigetyngda C3. En mycket fin prestation!

Skyttehälsningar
Ordf. Sundkler