Nationell Helmatch ställs in

I och med fortsatt sträng kyla kommer kulfånget vara fruset och vi får tyvärr ställa in klubbtävlingen i Nationell Helmatch som var planerad 7 januari.

Vi hoppas få återkomma med tävlingen senare under året.