Medlemsavgift 2024

Nu är det dags att betala in medlemsavgift för 2024.
Avgiften är fortsatt 700 kronor.
Betala till

Bankgiro 5946-3935 alternativt

Swish 123 687 62 88

Märk betalningen Medlemsavgift + namn
Betalningen ska vara föreningen tillhanda senast 28 februari 2024.

Medlemmar med korrekt registrerad e-post har fått en faktura. Hör av dig om du inte fått något. Tyvärr har tryckfelsnisse angett år 2023 på fakturorna men de gäller naturligtvis för verksamhetsåret 2024.

Inga brevutskick av fakturor eller utskick av medlemskort kommer göras.


Vänligen
Johan Sundkler, Ordf.