Meddelande Swish

Jag påminner om att det är viktigt att vi anger ett meddelande vad betalningen gäller när vi Swishar till föreningens Swish, exempelvis ammunition, startavgift KM eller medlemsavgift.
Detta i syfte att underlätta för vår kassör.

Johan Sundkler
Ordförande