Klubbtävling Nationell Helmatch

Lidköpings PF inbjuder till klubbtävling i Nationell Helmatch fredag 6 januari (trettondedag jul) klockan 10.00 på skjutbanan i Råda.


Nationell Helmatch erbjuder en heltäckande skytteutmaning där tre på sitt sätt olika moment ingår vilket kräver allsidighet hos skytten att behärska skytte med både hög precision och skytte under tidspress.


Tre olika delmoment ingår i vilka det skjuts 4 serier om 5 skott vardera.
Delmoment A – Precision
Delmoment B – Snabbskytte/Duell (5x 3 sekunder mot snabbtavla)
Delmoment C – Figurskytte (18,16,14,12 sekunder mot fyra olika figurer)

  • Vapengrupp C
  • 60 tävlingsskott plus två provserier samt eventuella omskjutningar.
  • Klassindelning enligt klass för Precision.

Inga särskilda förkunskaper eller specialutrustning behövs. Vi kommer gå igenom varje moment.
Kom och skjut och njut!

För mer info om grenen