Inbjudan till klubbtävling i militär snabbmatch 18/3 2023

Eftersom Pokalen 1 i Kavlås blev framflyttad tar vi tillfället i akt och bjuder in till en enklare tävling i militär snabbmatch.

Tävlingen kommer att äga rum lördagen den 18/3 klockan 10:00 på skjutbanan i Råda.

Tanken är att vi kommer köra två matcher så möjligheten finns att tävla i två olika vapengrupper alternativt kan man köra två matcher i samma vapengrupp. Vid det senare alternativet får man dock bara räkna resultatet från sin första match till tävlingen och det andra blir en träningsmatch.

Tävlingen består av 12 serier på 5 skott vardera, en provserie och upp till två omskjutningar. Räkna alltså med upp till 75 skott per match.

Klasser: Ingen klassindelning utöver vapengrupperna.
Vapengrupper: C, B, A samt R.

Inga förkunskaper krävs och eventuella frågetecken reder vi ut på plats.
Välkomna!

Nedan följer reglerna för militär snabbmatch taget från SHB.

Militär snabbmatch omfattar 3 omgångar om vardera 4 serier om vardera 5 skott.
Omgång 1: 10 sekunder per serie.
Omgång 2: 8 sekunder per serie.
Omgång 3: 6 sekunder per serie.
Dessa föregås av en provserie på 10 sekunder.
Militär snabbmatch kan skjutas med vapengrupp A, B, C och R

Militär snabbmatch sker i stående skjutställning utan stödhand i vapengrupperna B och C samt med stödhand i vapengrupperna A och R. Ingen del av kroppen får vid skottets avgivande beröra stöd, skjutbord eller dylikt.

Kommandoord:

LADDA!
FÄRDIGA! Avges exakt 60 s efter kommandot ”Ladda”,
tavlorna svänger bort. Kommer fram efter 7
sekunder varefter ELD gäller.
ELD UPPHÖR! Efter seriens slut.

Militär snabbmatch skjuts på den internationella snabbpistoltavlan.