Elitbidrag

Lidköpings PF har erhållit ett mycket generöst bidrag från Lidköpings kommun på 50 000 kronor avsett för att främja vårt elitidrottande.

Styrelsen önskar nu få tips och förslag på hur vi kan använda dessa pengar till att stötta föreningens elitsatsande skyttar samt främja återväxten av morgondagens elit. Vad ska vi göra och hur gör vi bäst för att LPF fortsatt ska ha skyttar i toppen av resultatlistorna?

Delge dina förslag och åsikter till

Ordförande Sundkler