Anmälningsavgift Pistol-SM

Anmälningsavgifterna till Pistol-SM ska betalas föreningsvis.
Anmälda skyttar räknar samman totalt belopp för alla starter och betalar in beloppet till föreningens Swish senast 10 juli. Kom ihåg att skriva att det gäller startavgift SM.