Märken och medaljer

För att väcka intresse för pistolskytte och vidmakthålla skjutskickligheten har Pistolskytteförbundet instiftat medaljer och märken. För kvalifikation för sådana gäller olika kompetensprov. Bestämmelserna för dessa kompetensprov framgår av skjuthandboken.

Ansvarig för märken och medaljer är föreningens märkessekreterare Johan Sundkler – E-post

Resultatrapportering samt beställning av märken och medaljer.

Hos de två skytteförbunden finns databaser där skyttars resultat finns registrerade.
För Svenska Skyttesportförbundet behövs ingen speciell registrering då alla tävlingsresultat är digitaliserade. Vill man däremot beställa en fysisk medalj behöver man meddela märkessekreteraren.

För Svenska Pistolskytteförbundet sker registreringen av klubben. Underlaget för registreringen och beställning av märken behöver lämnas av dig som skytt.
Underlag till registrering skickas med e-post till märkessekreteraren. Detta kan antingen göras löpande under året alternativt som en årsrapport. Det bör särskilt framgå om skytt önskar beställa en fysisk medalj.
För Svenska Pistolskytteförbundet är det Pistolskyttemärket och/eller Standardmedaljer ni erövrat under året som ligger närmast till hands att rapportera.

För Standardmedaljer behövs följande information:
– Tävlingens namn
– Gren (Milsnabb/Fält/Prec osv)
– Vilka valörer som togs (antal brons resp. silver)
– Geografisk plats
– Datum

För Pistolskyttemärket och övriga märken och medaljer behövs:
Vilket märke/medalj
I förekommande fall valör
Vilka resultat styrker uppnått märke (tävling, datum, plats, resultat)

Som allmän information kan nämnas att för de flesta av Svenska Pistolskytteförbundets märken gäller att man kan erhålla högst en valör per år. Dessutom förutsätts att du erhållit Pistolskyttemärket i brons (även kallat Bronsmärket) föregående år för många av märkena. Mer om detta och mycket mer hittar den intresserade i bilagan om Märken och Medaljer i Skjuthandboken.

Märkessekreterare
Johan Sundkler