Föreningsintyg

Vid ansökan om Föreningsintyg krävs följande:

  • LPF.s ansökningsblankett
  • Polisens ansökningsblankett
  • Skjutkort, resultatlista eller motsvarande som styrker uppfyllda fodringar.

Sökanden ska ha uppfyllt polisens krav på aktivt medlemskap samt krav för Behov av enhandsvapen och ska kunna styrka det med loggbok.

Lämna ifyllda blanketter till styrelsemedlem för behandling vid nästkommande styrelsemöte.

Här finns ett dokument där du kan hålla ordning på ditt deltagande: