Lägga nytt tak på vår skjuthall

Som de flesta känner till så har vi gjort en gedigen insats när vi den14 maj målade våra tavelbodar och skjuthall.Detta var steg 1 i vår plan att få en fräsch anläggning. Nu är det steg 2 som är aktuellt och då skall vi lägga nytt tak på skjuthallenså vi får lite bättre ljus när vi står och skjuter.

Tidpunkt för detta är tänkt till den 13-14 aug. Då är de flesta hemma efter semestern och där ligger inga tävlingar heller. Vår planerade
städdag tisdagen den 9 aug. stryks därmed, då vi även hinner städa och kompletterings måla ( svart ) i samband med taket.
Vi ser fram emot ett flitigt deltagande, så banan blir i toppskick inför Lidköpings precision 20 aug. och KRM bana den 4 sept.

Som tidigare informerats så vill vi att man anmäler sitt deltagande till undertecknad via sms ( 0735462185 ) senast 5 dgr. innan aktivitet,
så vi kan förbereda med tanke på verktyg och förtäring.
Vi behöver minst vara 10 pers., men ju fler vi är så kan vi säkert fixa allt under 1 dag.

Arbetstid är planerad mellan 09:00 – 15:00 båda dagarna

Mvh
Claes Andersson

Närvaro vid arbetsdagar på klubben

Vid vårt senaste styrelsemöte blev det lite diskussion kring våra gemensamma arbets/ städdagar. Vi brukar ha 2-3 sådana tillfällen per år och klubbens medlemmar brukar hörsamma detta. För att underlätta för stugkommitens planering ( arb.uppgifter, verktygsbehov, fika osv. ) tänkte vi att man skall anmäla sig om man kan deltaga.

Man kan inte alltid deltaga vilket är naturligt, men 1ggr/år känns som ett minimum och gäller ” aktiva ” medlemmar som nyttjar banan. Ibland händer det att det kommer mer medlemmar än vad som behövs, men det är bara trevligt och ökar föreningsgemenskapen.
Tanken är nu att det blir till undertecknad, Claes Andersson, som man anmäler sig till.
Anmälan görs senast fem dagar innan aktiviteten via SMS till tel.nr: 0735462185

Till sist vill vi också påminna om att regelbundet ta en titt på hemsidan, då det ibland händer saker ganska snabbt. Även att ni kollar vårt tävling/tränings program för 2022,
då de flesta av oss är ansvariga som skjutledare/ assistent vid träningskvällar.
Mvh Claes A
Styrelsemedlem