Börja skjuta

Nyfiken på pistolskytte?

För nybörjare bedriver föreningen träning på torsdagar enligt Tränings och Tävlingsprogrammet (träningar märkta med stjärna *).
På dessa träningar finns föreningsvapen tillgängliga som får lånas av skytt som ännu ej har uppfyllt kraven för eget vapen.

Kom till skjutbanan vid aviserad nybörjarträning och anmäl dig till skjutledaren, berätta att du är ny så kommer hen hjälpa dig till rätta. Du behöver inte föranmäla dig.

Det är viktigt att du är på plats i tid då fördelningen av klubbvapen görs vid träningens början.

Ammunition köps på plats och betalas med Swish.

Efter att du provat ett par träningar erbjuds du söka medlemskap i föreningen.
Vid varje skjutning finns en skjutledare som har ett övergripande ansvar för säkerheten och vars kommandon och direktiv alltid måste åtföljas. Det är viktigt att du frågar om du inte förstår eller blir osäker. Säkerheten är alltid i högsta prioritet och för vilken alla har ett ansvar.
Under våren sätts en anmälningslista upp i skjuthallen för kurs för pistolskyttekort.
Kursen för pistolskyttekort syftar till att ge nya skyttar en gemensam solid grund och introduktion till nationellt pistolskytte med tonvikt på säkerhetsrelaterade ämnen. Du får lära dig vilka säkerhetsbestämmelser som gäller på skjutbanan såsom vad de olika kommandoorden betyder, som t.ex. – ”ladda”, ”eld upphör” och ”patron ur”. Andra viktiga kunskaper är åtgärder vid eldavbrott samt vapenhantering vid markering.
Du får också lära dig om pistolskyttets olika grenar, hur en tävling går till och lite om skjutteknik. Kursen avslutas med skriftligt prov.
Pistolskyttekortet är ett krav vid all tävlan utanför föreningen och bör innehas av föreningens samtliga skyttar.

När det gäller krutskytte får man börja skjuta med kal. 22 från det att man fyllt 15 år.
För att få skjuta med grövre kaliber skall man ha fyllt 18 år.
Eventuella frågor kan du skicka till vår e-post lidkopingspf@hotmail.com

Varmt välkommen!