Skaraborgsserien och Hemortens banor

Skaraborgskretsen bjuder nu in till skaraborgsserien i precision och militär snabbmatch.
Föreningen har anmält ett lag i precision och ett i militär snabbmatch. Namn anmäls efter första skjutperioden. För individuell tävlan anmäls man efter sin första start.

Svenska Pistolskytteförbundet bjuder samtidigt in till Rikstävlingen med pistol på hemortens banor. Deltagande ska föranmälas till Anton på e-post: 98anfra@gmail.com senast den 11/4 klockan 21.00.

För mer information om respektive tävling hänvisas till inbjudningarna nedan:

Gröna kortet-utbildning

Lidköpings Pistolskytteförening kommer under mars att hålla en utbildning i säkerhet vid pistolskytte. Kursen kommer bestå av ett teoretiskt tillfälle och ett provtilfälle. Vid avklarat prov så erhåller man ett pistolskyttekort, även kallat ”gröna kortet”. Utbildningen är ett krav från pistolskytteförbundet för att få delta i tävlingar utanför den egna föreningens bana.

Kursen kommer att hållas av Anders Grimling (0706779972) och Jan Vidarsson (0705350938) på följande datum:

Teori: den 20/3 klockan 18:00
Prov: den 27/3 klockan 18:00

Utbildningen kostar 300 kronor och kan betalas in till föreningen vid första utbildningstilfället. Båda tilfällena är obligatoriska för att kunna erhålla kortet.
För att se till att vi har nog med kursmaterial så skulle vi uppskatta om ni föranmäler ert intresse till någon av ovanstående kursledare.

Varmt välkomna önskar Lidköpings Pistolskytteförening

Inbjudan till fältskytte i november

Nu när det inte är så mycket tävlingar på gång tänkte jag att vi ska köra en serie fältskytte på lördagarna i november.

Upplägg: Start kl 10 då alla skyttar hjälps till att bygga banan.
Standardfält i kaliber .22 De 3 bästa resulaten räknas samman och den med med mest träff vinner. Alltså är max poäng i serien 144p (48×3). Särskiljning är antal tavlor och sedan poängmål. Det kostar 40 kr att delta och pris kommer utgå till vinnaren samt utlottning på starterna. Hoppas på gott deltagande!

Mvh Anton F

Städdag 15/8

Hej alla skyttekollegor!

Hoppas sommaren varit skön, trots en del regnskurar.
Här kommer en liten påminnelse om vår städdag tisdag den 15/8. Nedan följer arbetsuppgifterna för denna dag. Som ni ser så är det en del jobb. Det är viktigt att vi är många eftersom kvällsmörkret snabbt dyker upp.

Arbetsuppgifter:
Kontrollera avspärrningarna och varningsskyltarna runt banan.
Rensa stigen till toan från sly, nedhängande grenar m.m.
Röja gräs och sly runt skjuthall och parkeringar.
Rensa tak och hängrännor på klubbhus och bodar.
Städa & kratta planen mellan skjuthall och målställ.
Plocka undan material bakom skjuthallen inför tillbygget.
Olja in räcken på trappan till hallen och på räckena till bodarnas trappor.
Städa skjutbodarna och eventuellt byta tavlor inför Lidköpings Precision.
Städa klubbhus och se över taklampor m.m.

Mvh Stugkommittén

Inbjudan till klubbtävling i militär snabbmatch 18/3 2023

Eftersom Pokalen 1 i Kavlås blev framflyttad tar vi tillfället i akt och bjuder in till en enklare tävling i militär snabbmatch.

Tävlingen kommer att äga rum lördagen den 18/3 klockan 10:00 på skjutbanan i Råda.

Tanken är att vi kommer köra två matcher så möjligheten finns att tävla i två olika vapengrupper alternativt kan man köra två matcher i samma vapengrupp. Vid det senare alternativet får man dock bara räkna resultatet från sin första match till tävlingen och det andra blir en träningsmatch.

Tävlingen består av 12 serier på 5 skott vardera, en provserie och upp till två omskjutningar. Räkna alltså med upp till 75 skott per match.

Klasser: Ingen klassindelning utöver vapengrupperna.
Vapengrupper: C, B, A samt R.

Inga förkunskaper krävs och eventuella frågetecken reder vi ut på plats.
Välkomna!

Nedan följer reglerna för militär snabbmatch taget från SHB.

Militär snabbmatch omfattar 3 omgångar om vardera 4 serier om vardera 5 skott.
Omgång 1: 10 sekunder per serie.
Omgång 2: 8 sekunder per serie.
Omgång 3: 6 sekunder per serie.
Dessa föregås av en provserie på 10 sekunder.
Militär snabbmatch kan skjutas med vapengrupp A, B, C och R

Militär snabbmatch sker i stående skjutställning utan stödhand i vapengrupperna B och C samt med stödhand i vapengrupperna A och R. Ingen del av kroppen får vid skottets avgivande beröra stöd, skjutbord eller dylikt.

Kommandoord:

LADDA!
FÄRDIGA! Avges exakt 60 s efter kommandot ”Ladda”,
tavlorna svänger bort. Kommer fram efter 7
sekunder varefter ELD gäller.
ELD UPPHÖR! Efter seriens slut.

Militär snabbmatch skjuts på den internationella snabbpistoltavlan.