Inbjudan till fältskytte i november

Nu när det inte är så mycket tävlingar på gång tänkte jag att vi ska köra en serie fältskytte på lördagarna i november.

Upplägg: Start kl 10 då alla skyttar hjälps till att bygga banan.
Standardfält i kaliber .22 De 3 bästa resulaten räknas samman och den med med mest träff vinner. Alltså är max poäng i serien 144p (48×3). Särskiljning är antal tavlor och sedan poängmål. Det kostar 40 kr att delta och pris kommer utgå till vinnaren samt utlottning på starterna. Hoppas på gott deltagande!

Mvh Anton F

Städdag 15/8

Hej alla skyttekollegor!

Hoppas sommaren varit skön, trots en del regnskurar.
Här kommer en liten påminnelse om vår städdag tisdag den 15/8. Nedan följer arbetsuppgifterna för denna dag. Som ni ser så är det en del jobb. Det är viktigt att vi är många eftersom kvällsmörkret snabbt dyker upp.

Arbetsuppgifter:
Kontrollera avspärrningarna och varningsskyltarna runt banan.
Rensa stigen till toan från sly, nedhängande grenar m.m.
Röja gräs och sly runt skjuthall och parkeringar.
Rensa tak och hängrännor på klubbhus och bodar.
Städa & kratta planen mellan skjuthall och målställ.
Plocka undan material bakom skjuthallen inför tillbygget.
Olja in räcken på trappan till hallen och på räckena till bodarnas trappor.
Städa skjutbodarna och eventuellt byta tavlor inför Lidköpings Precision.
Städa klubbhus och se över taklampor m.m.

Mvh Stugkommittén

Inbjudan till klubbtävling i militär snabbmatch 18/3 2023

Eftersom Pokalen 1 i Kavlås blev framflyttad tar vi tillfället i akt och bjuder in till en enklare tävling i militär snabbmatch.

Tävlingen kommer att äga rum lördagen den 18/3 klockan 10:00 på skjutbanan i Råda.

Tanken är att vi kommer köra två matcher så möjligheten finns att tävla i två olika vapengrupper alternativt kan man köra två matcher i samma vapengrupp. Vid det senare alternativet får man dock bara räkna resultatet från sin första match till tävlingen och det andra blir en träningsmatch.

Tävlingen består av 12 serier på 5 skott vardera, en provserie och upp till två omskjutningar. Räkna alltså med upp till 75 skott per match.

Klasser: Ingen klassindelning utöver vapengrupperna.
Vapengrupper: C, B, A samt R.

Inga förkunskaper krävs och eventuella frågetecken reder vi ut på plats.
Välkomna!

Nedan följer reglerna för militär snabbmatch taget från SHB.

Militär snabbmatch omfattar 3 omgångar om vardera 4 serier om vardera 5 skott.
Omgång 1: 10 sekunder per serie.
Omgång 2: 8 sekunder per serie.
Omgång 3: 6 sekunder per serie.
Dessa föregås av en provserie på 10 sekunder.
Militär snabbmatch kan skjutas med vapengrupp A, B, C och R

Militär snabbmatch sker i stående skjutställning utan stödhand i vapengrupperna B och C samt med stödhand i vapengrupperna A och R. Ingen del av kroppen får vid skottets avgivande beröra stöd, skjutbord eller dylikt.

Kommandoord:

LADDA!
FÄRDIGA! Avges exakt 60 s efter kommandot ”Ladda”,
tavlorna svänger bort. Kommer fram efter 7
sekunder varefter ELD gäller.
ELD UPPHÖR! Efter seriens slut.

Militär snabbmatch skjuts på den internationella snabbpistoltavlan.