Att vara medlem i LPF

Som aktiv medlem i Lidköpings PF kommer du att utgöra en viktig del i den ideella verksamhet som klubben bedriver. För att föreningen ska fungera är det viktigt att alla medlemmar, efter förmåga och kunskap, aktivt hjälper till i klubbens verksamhet på något sätt.


Som aktiv medlem räknas medlem som, förutom erlagd årsavgift, aktivt deltagit, dels i föreningens skytteverksamhet (t.ex. som skytt och föreningsfunktionär) och dels i den övriga verksamhet som föreningen bedriver (t.ex. vid olika städ- och tävlingsförberedande arbetsinsatser).


Läs skjutprogrammet som utkommer varje år för att veta när du är utsedd som skjutledare. Har du inte möjlighet vid ditt tilldelade tillfälle får du själv byta med annan medlem. I skjutprogrammet framgår också när vi har städdagar eller arrangerar tävlingar vid vilka du som medlem bör hjälpa till.


Som aktiv medlem i Lidköpings PF representerar man föreningen och är dess ansikte utåt. Det är därför viktigt att man i alla sammanhang, både på och utanför skjutbanan, uppträder i enlighet med de regler och föreskrifter som gäller inom den seriösa idrottsverksamhet som föreningen bedriver, tävlingsskytte med pistol och revolver.


Var aktsam med klubbens materiel och hjälp till att hålla ordning i skjuthallen och skjutbodarna. Tillse att tavlor är klistrade och att trasig målmateriel lagas eller byts ut.
Kom ihåg att sopa upp tomhylsor efter avslutad skjutning.

Till sist

Styrelsen välkomnar förbättringsförslag och initiativ till verksamhet. Har du en idé om något vi kan göra eller en rolig klubbtävling du vill genomföra, tag kontakt med någon i styrelsen!

Skyttehälsningar Styrelsen