Lägga nytt tak på vår skjuthall

Som de flesta känner till så har vi gjort en gedigen insats när vi den14 maj målade våra tavelbodar och skjuthall.Detta var steg 1 i vår plan att få en fräsch anläggning. Nu är det steg 2 som är aktuellt och då skall vi lägga nytt tak på skjuthallenså vi får lite bättre ljus när vi står och skjuter.

Tidpunkt för detta är tänkt till den 13-14 aug. Då är de flesta hemma efter semestern och där ligger inga tävlingar heller. Vår planerade
städdag tisdagen den 9 aug. stryks därmed, då vi även hinner städa och kompletterings måla ( svart ) i samband med taket.
Vi ser fram emot ett flitigt deltagande, så banan blir i toppskick inför Lidköpings precision 20 aug. och KRM bana den 4 sept.

Som tidigare informerats så vill vi att man anmäler sitt deltagande till undertecknad via sms ( 0735462185 ) senast 5 dgr. innan aktivitet,
så vi kan förbereda med tanke på verktyg och förtäring.
Vi behöver minst vara 10 pers., men ju fler vi är så kan vi säkert fixa allt under 1 dag.

Arbetstid är planerad mellan 09:00 – 15:00 båda dagarna

Mvh
Claes Andersson