Närvaro vid arbetsdagar på klubben

Vid vårt senaste styrelsemöte blev det lite diskussion kring våra gemensamma arbets/ städdagar. Vi brukar ha 2-3 sådana tillfällen per år och klubbens medlemmar brukar hörsamma detta. För att underlätta för stugkommitens planering ( arb.uppgifter, verktygsbehov, fika osv. ) tänkte vi att man skall anmäla sig om man kan deltaga.

Man kan inte alltid deltaga vilket är naturligt, men 1ggr/år känns som ett minimum och gäller ” aktiva ” medlemmar som nyttjar banan. Ibland händer det att det kommer mer medlemmar än vad som behövs, men det är bara trevligt och ökar föreningsgemenskapen.
Tanken är nu att det blir till undertecknad, Claes Andersson, som man anmäler sig till.
Anmälan görs senast fem dagar innan aktiviteten via SMS till tel.nr: 0735462185

Till sist vill vi också påminna om att regelbundet ta en titt på hemsidan, då det ibland händer saker ganska snabbt. Även att ni kollar vårt tävling/tränings program för 2022,
då de flesta av oss är ansvariga som skjutledare/ assistent vid träningskvällar.
Mvh Claes A
Styrelsemedlem