MILITÄR SNABBMATCH

Militär snabbmatch omfattar 12 serier om vardera 5 skott. Skjuttiderna är 10, 8 och 6 sekunder och det skjuts fyra serier på varje visningstid.

Fyra serier på 10 sekunder, fyra på 8 sekunder och fyra på 6 sekunder. Totalt 60 skott och maxpoängen är då alltså 600p.

Tian på den internationella snabbpistoltavlan som används i militär snabbmatch är 10cm stor. Dubbelt så stor som på en precisionstavla alltså. För en som inte skjutit militär snabbmatch tidigare, en nybörjare till exempel, så upplevs grenen fartfylld i jämförelse med t ex precision. Många menar också att militär snabbmatch är väldigt bra träning för den som har ambitioner inom fältskyttet.

Militär snabbmatch kan skjutas med vapengrupperna A, B, C och R till skillnad från precision där R inte finns som vapengrupp. Eftersom samtliga vapengrupper har samma skjuttid så kan även flera olika vapengrupper skjuta en tävling samtidigt om arrangören så önskar ha det. Skillnaden på A/R mot B/C är att de förstnämnda får ha stödhand, men på samma tid då.  Så stödhand i A och R, en hand i C och B. Veteran äldre däremot har tillåtelse att använda stödhand även i vapengrupp C.

Den internationella snabbpistoltavlan
Själva tavlan i sig är 60×60 cm stor. Precis som en precisionstavla. Men med lite ”snällare” ringar. Normalt har man även siktet inställt att ”gå i mitten”. Därav de vita strecken på tavlan för att snabbt kunna se om man ligger i just mitten. Den må se stor och enkel ut.. Men när skjuttiden är 6 sekunder inklusive ett lyft från 45 grader så blir den ganska omgående inte alls värst stor.. 

Skjutkommandon

Förberedelsetiden före en tävling är 5 minuter. Då får man ta fram sitt vapen och justera sin utrusning. Första serien är en provserie.

Sen kommer kommandot: LADDA!

60 sekunder senare kommer kommandot: FÄRDIGA! och tavlorna svänger bort. Då skall skytten inta skjutställning 45 grader och vapnet får inte ta i eventuell skjutbänk.

Efter 7 sekunder från kommando FÄRDIGA! svänger tavlorna fram och det är eldkommandot.

ELD UPPHÖR! Serien är slut.

NÅGRA FUNKTIONERINGSFEL?

Omedelbart efter seriens slut kommer kommandot: PATRON UR, PROPPA OCH LÄGG NED VAPNET!

Säkerhetspropp/ bricka skall vara isatt. Om vapnet inte tas med fram till tavlorna så utses en vapenvakt.

VISITATION! Kontrollen utförs. Revolver skall kontrolleras innan propp/bricka sätts i.

MARKERA!